Våra avlopp – Vår gemensamma kostnad

15 februari 2015

Föreningens avlopp är föreningens gemensamma kostnad och matavfall som fett och kaffesump bör ej spolas ner i avloppet. Det läggs istället med fördel i de bruna soppåsarna som finns att hämta i gemensamma soprummen och läggs sedan i de bruna sopkärlen.