Återvinning

Föreningen tillämpar sopsortering. Det innebär att endast hushållssopor kastas i Umevas gröna kärl och övriga sopor sorteras i anvisade blå kärl i sophusen. Grovsopor fraktas bort av var och en till Återvinningscentralen på Gimonäs. Köper du ett nytt kylskåp eller en TV bör du be försäljaren ta hand om den gamla. Läs mer om vad du kan återvinna här.

Föreningen har återvinningsstationer i samtliga soprum. 

Generell sortering

1. Förpackningar och tidningar

Förpackningar av matavfall, papper, metall, plast, färgat och ofärgat glas samt tidningar lämnas till en återvinningsstation. Dessa finns i samtliga soprum. Matavfallet samlas i de bruna papperspåsar som finns i soprummen. Förpackningarna ska vara väl rengjorda och hoptryckta. De som är sammansatta av flera material separeras eller sorteras efter det huvudsakliga materialslaget. 

2. Farligt avfall

Farligt avfall från hushåll lämnas till en miljöstation och det bör märkas upp tydligt vad förpackningarna innehåller. Olika kemikalier ska inte blandas. Miljöstationerna, som ligger vid en bensinstation eller affär, är låsta av säkerhetsskäl och nyckeln finns i kassan. Miljöstation finns bl.a. vid OKQ8, Haga. 

3. Grov- och trädgårdsavfall samt elavfall

Grov- och trädgårdsavfall från hushåll lämnas till en återvinningscentral. Återvinningscentraler innehåller även en miljöstation och en återvinningsstation. 

4. Batterier

Småbatterier lämnas i återvinningsstationen i soprummen. Bilbatterier och andra större batterier lämnas in till miljö- stationer, återvinningscentraler eller hos en återförsäljare. Apparater med inbyggda batterier lämnas till återvinningsstationen i soprummen. Alla batterier ska samlas in! 

5. Hushållsavfall

Hushållsavfallet ska förpackas och läggas i ett sopkärl eller en container. Det går till förbränning i Ålidhems- eller Dåva värmeverk och bidrar till produktion av fjärr-värme.