Att bo här

Här finns information om bland annat gemensamma utrymmen både inne och ute men även annat som kan vara viktigt för att du ska känna dig hemma i föreningen och kunna vara delaktig i föreningens arbete.

Gemensamma platser ute

Boulebana

På gräsmattan mellan Stenmarksvägen 9 och Stenmarksvägen 11 (bakom bilplatserna under skärmtak) finns en grusad boulebana.

Grillplatser

På uteplatserna mellan husen finns gjutna grillar som kan användas av alla boende i föreningen. Dessa underhålls av oss som bor i husen och används flitigt av många medlemmar. Att grilla på balkongen med elgrill är ok men andra grillar (exempelvis kol- och gasol) är inte tillåtet pga brandrisken.

Uteplatser och möbler disponeras gemensamt av boende i föreningen. Det är viktigt för den allmänna trivseln att var och en håller snyggt och städar efter det att man använt uteplatsen samt ställer tillbaka möbler som flyttats.

Lekplatser

På uteplatserna finns även lekplatser med gungor och sandlåda för de minsta i föreningen!

Odlingslotter

Föreningen har ett antal odlingslotter mellan Stenmarksvägen 7 och 9 samt vid Stenmarksvägen 13. Fler kan anläggas om önskemål finns. Anmäl till vicevärden om du är intresserad av att disponera en odlingslott.

Gemensamma platser inne

Huggarkulan

Huggarkulan är en gemensam lokal som ligger i källarplanet Stenmarksvägen 9 A. Du kan låna lokalen utan kostnad. I rummet finns bla ett litet kök och gott om stolar och bord. Toalett finns i korridoren. Huggarkulan bokas via föreningens vicevärd Karin Winblad von Walter, karwinwalter@gmail.com, 076-7811962. Du kommer in i källarkorridoren genom ingång 9 A.

Bastu

I källarplanet, Stenmarksvägen 13 A finns en bastu. Bokningslista liksom skötsel- och städanvisningar finns på anslagstavla utanför dörren. Respektive lägenhetsnyckel används för att komma in i bastun.

Förråd

Ett till två förråd hör till varje lägenhet. Du bör ha fått anvisningar av säljaren om vilka förråd som är dina. Varje förråd ska vara uppmärkt med lägenhetsnummer. Det kan vara viktigt om det behövs tillträde till förrådet vid tex reparation eller tillsyn av ledningar. 

Tvättstugor

Gemensamma tvättstugor finns i källaren i varje hus.

Källarlokaler

Brf Huggaren har ett antal källarlokaler om ca 8-10 kvadratmeter som kan hyras och användas för t.ex. hobbyverksamhet. Kontakta Vicevärden för mer information.

Trapphus och entréer bör inte belamras med skor, idrottsredskap och sopor. Det är viktigt för den allmänna trivseln och för att underlätta städningen. Alla bör hjälpas åt att hålla snyggt i de gemensamma källarrummen och inte t.ex. använda dem för lagring av skrot. Alla måste också ta ansvar för att källardörrarna hålls låsta för att förhindra obehöriga att ta sig in i husen