Tv, telefoni och internet

Den 1 februari 2016 så upphörde vårt gamla avtal med Com Hem som är ersatt av ett femårigt avtal med Bredbandsbolaget som gäller from 1 november 2015. Efter Telenors uppköp av Bredbandsbolaget så är vår tv-leverantör numera Telenor. Huggarens avtal vad gäller TV-utbudet ger kanaler enligt TV Flex; se https://www.telenor.se/fastighetsagare/vart-utbud/tv/. Det innebär ett grundutbud på 17 kanaler + 8 valfria kanaler.

Brf Huggaren har ett eget datanät och köper internetaccess och datatjänster av en Telenor. Internetavgiften ingår i månadsavgiften. Vid behov kan du som medlem köpa extratjänster som t.ex ännu snabbare internetaccess mot en extra avgift som operatören själv debiterar dig. Läs mer om det här: https://www.telenor.se/handla/bredband/gruppanslutning/fiber/bredband-100/

Vid flyttning upphör din rätt att använda föreningens tjänster och nät.