Felanmälan

Vid akuta ärenden ring Riksbyggen på 0771-860860. Vid utryckning kan du som bostadsrättsinnehavare komma att stå för kostnaden.

På mitt.riksbyggen.se hittar du information som är kopplad till din bostad, din förening och styrelse.

Du kan bland annat:

• Se dina månadsavier

•  Göra felanmälningar

•  Se status på dina felanmälningar och beställningar

Du kan enkelt logga in med BankID eller med din mailadress.

Vattenskador

Försök vara uppmärksam på risken för vattenskador som kan orsakas av läckage eller olyckshändelser som rör diskmaskiner, akvarier, vattensängar och ledningskopplingar för vatten, avlopp och värme. Var också uppmärksam på kakel och mattfogar i badrummet. Om du ser något som kan tyda på otäthet kontakta då genast HSB service (Felanmälan) så att fastighetsskötaren kan komma och göra en bedömning.

Reparation och underhåll

Om du uppmärksammar föremål som behöver repareras eller bytas ut i gemensamma utrymmen eller sådant i lägenheten som enligt ”Vem skall underhålla bostadsrättslägenheten” är bostadsrättsföreningens ansvar då skall du ringa Felanmälan (se trapphus för aktuellt telefonnummer). 

Riksbyggen-Service

Av Riksbyggen köper föreningen sedan 2013 tjänster avseende vissa administrativa uppgifter som medelsförvaltning och avgifts- och hyresuppbörd. Vi köper också tjänster avseende fastighetsskötsel som utförs av en lokalvårdare och en fastighetsskötare. Deras namn ser du på informationstavlan i trapphuset. De arbetar vanligtvis i flera bostadsrättsföreningar. Exempel på tjänster som de utför är ;

  • åtgärda fel i lägenheter som avloppsrensning, läckande kranar, justering av va-lås och radiatorventiler, enklare dörrjustering och för övrigt det mesta som rör lägenhetens inre underhåll och som inte tar mer tid än 15 minuter.
  • trappstädning
  • städning av allmänna utrymmen
  • snöröjning
  • skötsel av gräsytor och planteringsytor
  • tillsyn och mindre reparationer av tvättstuge- och torkrumsutrustning
  • byte av namnskyltar på dörrar
  • tillsyn av lås, dörrstängare och gångjärn

Tag kontakt med Felanmälan via Riksbyggens hemsida eller via telefon 0771-860860 dygnet runt om du behöver hjälp