Om Brf Huggaren

Brf Huggaren bildades 1946 och är därmed Umeå stads äldsta HSB bostadsrättsförening. Fastigheterna byggdes under senare delen av 1940-talet och den första lägenheten var klar för inflyttning i oktober 1946. Namnet Huggaren, som även kvarteret heter, har anknytning till de två regementen, I20 och K4, som tidigare fanns i närheten. Den målning som du kan se i trapphusen visar på en Huggare, ett svärd som användes under 17- och 1800-talen.

Föreningen omfattar 76 lägenheter fördelade på 4 hus. Fastigheternas drift och underhåll planeras av en styrelse som väljs av medlemmarna i föreningen.

Organisationsnummer och Fastighetsförteckning
Föreningens medlemmar som vill nyttja möjligheten rotavdrag kan notera att Bostadsrättsföreningens organisationsnummer är 794000-0883 och fastighetsförteckningen är Huggaren 1.