Påverka

Fastigheternas drift och underhåll planeras av en styrelse som väljs av medlemmarna i föreningen. Det sker vid årsstämman som hålls varje vår och där varje bostadsrättslägenhet har en röst. På stämman behandlas också årsredovisningen och som medlem kan du motionera om frågor som du vill skall behandlas på årsstämman. Motioner skall lämnas till styrelsen innan februari månads utgång, det kommer påminnelser om det på anslagstavlorna i trapphusen. Extrastämma kan hållas när större investeringar skall beslutas eller om revisorerna eller minst 10% av medlemmarna begär det.