Styrelsen

Förtroendevalda 2022/2023

Ordförande:
Göran Öberg
Stenmarksv. 9Coberg.umea@gmail.com070-3515259 
Vice ordförande:
Johan Wiechel
Stenmarksv. 9Cjohan.wiechel@gmail.com070-5835751
Sekreterare:
Robert Eriksson
Stenmarksv. 13Bk.r.eriksson@gmail.com070-7930808
Ledamot:
Mia Mörk
Stenmarksv. 11Amia.mork@konftel.com070-6078042
Ledamot:
Jens Bertilsson
Stenmarksv. 11Ajensb92@gmail.com073-8326838
Suppleant:
Bo Hallgren
Stenmarksv. 7Abo.hallgren5@bredband.net070-6561248
Suppleant:
Daniel Cloustierna
Stenmarksv. 11Cdaniel.cloustierna@gmail.com072-341 62 08
Vicevärd:
Karin Winblad Von Walter
Stenmarksv. 7Bkarwinwalter@gmail.com076-7811962
Ledamot HSB
Ulf Figaro
ulffigaro60@gmail.com070-3507367

Fritidskommité

Reija DanielssonStenmarksv. 7B
Lisa LundströmStenmarksv. 11A
Inger BergStenmarksv. 7A

Valberedning

Linn NilssonStenmarksv. 11C
Ulrika WasbergStenmarksv. 11A

Föreningsvald revisor & suppleant

Jonas DanielssonStenmarksv. 7B
Lars Böhlin Stenmarksv. 11B