Styrelsen

Förtroendevalda 2019/2020

Ordförande:
Göran Öberg
Stenmarksv. 9Coberg.umea@gmail.com070-3515259 
Vice ordförande:
Johan Wiechel
Stenmarksv. 9Cjohan.wiechel@gmail.com070-5835751
Sekreterare:
Robert Eriksson
Stenmarksv. 13Bk.r.eriksson@gmail.com070-7930808
Ledamot:
Charlotta Hyvönen
Stenmarksv. 9Blotta.hyvonen@hotmail.com070-3624626
Ledamot:
Mia Mörk
Stenmarksv. 11Amjonsson.ume@gmail.com070-6078042
Suppleant:
Ingrid Allard
Stenmarksv. 13Bvegailyran@gmail.com070-2154667
Suppleant:
Bo Hallgren
Stenmarksv. 7Abo.hallgren5@bredband.net070-6561248
Vicevärd:
Karin Winblad Von Walter
Stenmarksv. 7Bkarwinwalter@gmail.com076-7811962
Ledamot HSB
Ulf Figaro
ulffigaro60@gmail.com070-3507367

Fritidskommité

Reija DanielssonStenmarksv. 7B
Lisa LundströmStenmarksv. 11A
Inger BergStenmarksv. 7A

Valberedning

Lovisa HäggqvistStenmarksv. 11C

Föreningsvald revisor & suppleant

Erik ÅströmStenmarksv. 7A
Lars Böhlin Stenmarksv. 11B